Termeni și Condiții


1. Prevederi introductive

1.1. Acești termeni și condiții (denumite în continuare „Termeni și condiții“) ale societății comerciale

GET Fashion s.r.o.,
având sediul în Roztylská 1860/1,
număr de identificare: 05863198,

date de contact:

e-mail: info@donlemme.ro

telefon: +40 (34) 122 80 70

www.donlemme.ro


înregistrate la Registrul Comerțului de pe lângă Curtea Municipală din Praga, inserarea 272097, secțiunea C (denumită în continuare „vânzător“) reglementează, în conformitate cu prevederile art. 1751 alin. 1 din Legea nr. 89/2012 .Culegere, Cod civil ceh (denumit în continuare „Cod civil“) drepturile și obligațiile reciproce ale părților contractante constituite în baza contractului de vânzare-cumpărare (denumit în continuare „contract de vânzare-cumpărare“) încheiat între vânzător și o altă persoană fizică (numită în continuare „cumpărător“) prin intermediul magazinului pe internet al vânzătorului. Magazinul pe internet este operat de către vânzător pe site-ul web situat pe adresa de internet www.donleme.ro (denumit în continuare „website“), și anume prin intermediul interfeței site-ului web (denumită în continuare „interfața web a magazinului“).

1.2. Termenii şi condiţiile nu se referă la cazurile în care persoana care intenţionează să cumpere marfă de la vânzător este o persoană juridică, sau o persoană care, la cumpărarea de marfă acţionează în cadrul activităţii sale de întreprinzător, sau în cadrul activităţii de PFA.

1.3. Prevederile diferite de acești termeni și condiții se pot negocia în cadrul contractului de vânzare-cumpărare. Prevederile diferite din contractul de vânzare-cumpărare au prioritate înaintea prevederilor cuprinse în acești Termeni și condiții.

1.4. Prevederile cuprinse în acești Termeni și condiții sunt parte integrantă a contractului de vânzare-cumpărare. Contractul de vânzare-cumpărare și Termenii și condițiile sunt întocmite în limba română. Contractul de vânzare-cumpărare poate fi încheiat în limba română.

2. Preţul mărfurilor şi condiţiile de plată

2.1. Prețurile produselor sunt cele exprimate pe Site-ul vânzătorului la momentul comenzii, cu excepția cazurilor unor erori evidente.

2.2. Prețurile produselor sunt exprimate în moneda indicată pe Site și includ TVA. Produsele sunt facturate exclusiv în moneda indicată pe Site. Vânzătorul nu este responsabil pentru orice comisioane de conversie aplicate de banca emitentă a cardului de credit sau de debit al cumpărătorului. Comisioanele de conversie, cum ar fi cele valutare vor fi suportate de cumpărător.

2.3. Prețul total pentru produse, inclusiv TVA, și orice alte costuri sau taxe aplicabile comenzii specifice a cumpărătorului (inclusiv costurile de livrare la o adresă din România) va apărea pe website-ul vânzătorului, înainte de ultima etapă prin care cumpărătorul poate finaliza comanda.

2.4. Prețurile produselor și alte costuri sunt supuse oricând modificării, dar modificările nu vor afecta comenzile anterioare. Orice reduceri al prețului de achiziție a mărfurilor nu pot fi combinate între ele, cu excepția cazului în care vânzătorul se înțelege latfel cu cumpărătorul și ambele părți sunt deacord.

2.5. Preţul de achiziţie al mărfurilor şi eventualele cheltuieli apărute cu livrarea mărfurilor conform contractului de cumpărare, pot fi achitate de către cumpărător vânzătorului în felurile următoare: ramburs în numerar, la livrarea la locul menţionat de cumpărător în comandă; fără numerar, prin transfer bancar în cont; fără numerar, prin intermediul sistemului de plată;

3. Comanda și Incheierea contractului de cumpărare

3.1. Toate prezentările de produse postate pe interfața web a magazinului au un caracter informativ și vânzătorul nu este obligat să încheie contract de vânzare-cumpărare referitor la aceste produse. Prevederea de la art. 1732 alin. 2 din Codul civilnu se aplică.

3.2. Interfața web a magazinului conține informații referitoare la produse, și anume inclusiv specificarea prețului pentru articole individuale și a costurilor în cazul returnării produselor, dacă aceste produse, în baza naturii acestora, nu pot fi returnate pe cale poștală obișnuită. Prețurile produselor sunt specificate inclusiv taxa pe valoare adăugată și toate taxele aferente. Prețurile produselor rămân valabile pe perioada pe care sunt afișate pe interfața web a magazinului. Prin această prevedere nu este restricționată posibilitatea vânzătorului de a încheia contract de vânzare-cumpărare în condiții negociate individual.

3.3. Cumpărătorul comandă mărfurile în următoarele moduri:

prin contul său de clienți, dacă s-a înregistrat anterior în magazinul online,
completând formularul de comandă fără înregistrare."

3.4. La plasarea unei comenzi, cumpărătorul alege produsele, numărul de bucăți, metoda de plată și metoda de livrare.

3.5. Înainte de a trimite comanda, cumpărătorul are dreptul să verifice și să modifice datele pe care le-a introdus în comandă. Cumpărătorul trimite comanda vânzătorului făcând clic pe butonul Completează comanda. Datele furnizate de cumpărător în comandă sunt considerate corecte de către vânzător. Condiția pentru validitatea comenzii este completarea tuturor informațiilor obligatorii din formularul de comandă și confirmarea de către cumpărător că a citit termenii și condițiile acestea.

3.6.Imediat după primirea comenzii, vânzătorul va trimite cumpărătorului o confirmare de primire a comenzii la adresa de e-mail pe care cumpărătorul a introdus-o la comandă. Această confirmare este considerată a fi încheierea contractului. Anexa e-mailului de confirmare sunt condițiile comerciale actuale ale vânzătorului. Contractul de cumpărare se încheie prin confirmarea comenzii de către vânzător la adresa de e-mail a cumpărătorului.

3.7. În cazul în care vânzătorul nu poate îndeplini oricare dintre cerințele specificate în comandă, acesta va trimite oferta modificată la adresa de e-mail a cumpărătorului. Oferta modificată este considerată o nouă propunere a contractului de achiziție și, într-un astfel de caz, contractul de cumpărare este încheiat prin confirmarea cumpărătorului de acceptare a acestei oferte către vânzător la adresa de e-mail specificată în acești termeni și condiții.

3.8. Cumpărătorul poate anula comanda înainte de a primi o notificare cu privință la expedierea comenzii de către vânzător. Cumpărătorul poate anula comanda prin telefon la numărul de telefon sau e-mail al vânzătorului specificat în acești termeni și condiții.

3.9. În cazul în care există o eroare tehnică evidentă din partea vânzătorului, atunci când precizează prețul mărfurilor din magazinul online sau în timpul comenzii, vânzătorul nu este obligat să livreze mărfurile cumpărătorului la acest preț evident incorect. Vânzătorul informează cumpărătorul despre eroare fără întârzieri nejustificate și trimite oferta modificată cumpărătorului la adresa de e-mail. Oferta modificată este considerată o nouă propunere al contractului de achiziție și, într-un astfel de caz, contractul de achiziție se încheie printr-o confirmare a acceptării de către cumpărător la adresa de e-mail a vânzătorului.

3.10. Comunicare, înainte de încheierea contractului de vânzare-cumpărare, către clientul care este consumator:
3.10.1. Potrivit secțiunii a patra, capitolul I din Legea nr. 89/2012 Culegere, Codul civil, varianta în vigoare (denumit în continuare NCC), înainte de încheierea contractului, vânzătorul le comunică consumatorilor următoarele date:
3.10.2. Adresa de corespondență pentru exercitarea drepturilor din defectele la produse și expedierea produselor cumpărate pe interfața web a magazinului este adresa: U Továren 14, Praga - Republica Cehă.
3.10.3. Vânzătorul îi predă cumpărătorului produsele la calitatea stipulată prin prevederea de la art. 2161 NCC, deci produsele:
3.10.4. au caracteristicile pe care și le-a agreat cumpărătorul cu vânzătorul și, dacă nu există o astfel de înțelegere, caracteristicile pe care vânzătorul sau producătorul le-a descris sau pe care le așteaptă cumpărătorul având în vedere natura produselor și promovarea acestora;
3.10.5. produsele sunt potrivite pentru scopul specificat pentru utilizare de către vânzător sau pentru care se utilizează de obicei acel produs;
3.10.6.  produsele sunt obiecte în cantitatea corespunzătoare;
3.10.7. îndeplinesc cerințele reglementărilor juridice.
3.10.8. În cazul în care, la preluarea de către cumpărător, produsele nu îndeplinesc aceste cerințe, cumpărătorul are dreptul la livrarea unor produse noi, fără defecte, atâta timp cât, având în vedere natura obiectului, acest lucru nu este neadecvat. În cazul în care defectul se referă doar la una din componentele obiectului, cumpărătorul poate solicita doar înlocuirea componentei date; dacă acest lucru nu este posibil, poate abandona contractul. Dacă, având în vedere natura defectului, acest lucru este disproporțional, îndeosebi dacă defectul poate fi înlăturat fără întârziere inutilă, cumpăratul are dreptul la înlăturarea defectului.

4. Contul clientului

4.1. Pe baza înregistrării cumpărătorului făcut pe website, cumpărătorul poate accesa contul său de clienți. Cumpărătorul poate comanda bunuri din contul său de clienți. Cumpărătorul poate comanda, de asemenea, bunuri fără înregistrare.

4.2. În cursul înregistrării pe website și al comandării produselor, cumpărătorul este obligat să specifice informații corecte și adevărate. Datele menționate în contul de utilizator trebuie să fie actualizate de către cumpărător cu ocazia fiecărei modificări. Datele menționate de către cumpărător în contul de utilizator și în cursul comandării produselor sunt considerate de către vânzător ca fiind corecte.

4.3. Accesul la contul clientului este asigurat printr-un nume de utilizator și o parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze în confidențialitate informațiile indispensabile pentru accesarea contului său de utilizator.

4.4. Vânzătorul poate anula contul de utilizator, și anume, îndeosebi în cazul în care cumpărătorul nu utilizează contul său de utilizator sau în cazul în care cumpărătorul încalcă obligația sa din contractul de vânzare-cumpărare (inclusiv Termenii și condițiile) sau în cazul în care vânzătorul schimbă tehnologia în una incompatibilă cu sistemul precedent.

4.5. Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că, contul de utilizator s-ar putea să nu fie accesibil neîntrerupt, și anume având în vedere mentenanța obligatorie a echipamentului hardware și software al vânzătorului, eventual mentenanța obligatorie a echipamentului hardware și software al unui terț.

4.6. Cumpărătorul nu este în drept să permită terților utilizarea contului său de utilizator.

5. Condițiile de plată și livrare

5.1. Prețul mărfurilor și orice costuri asociate cu livrarea bunurilor în baza contractului de cumpărare, cumpărătorul poate plăti în următoarele moduri:
transfer fără numerar în contul bancar al vânzătorului 2301389207/2010 , la banca: Fio Banka, IBAN: CZ70 2010 0000 0023 0138 9207
card de bancar fără numerar
transfer fără numerar în contul vânzătorului prin intermediul gateway-ului de plată GoPay s.r.o.
numerar la livrare pentru bunuri predate,

5.2. Împreună cu prețul de vânzare-cumpărare, cumpărătorul este obligat să-i achite vânzătorului și cheltuielile cu ambalarea și livrarea produselor, în cuantumul stabilit. Dacă nu se specifică expres altceva, prin prețul de vânzare-cumpărare se înțeleg în continuare și cheltuielile cu livrarea produselor

5.3. În cazul plății în numerar sau în cazul plății cu ramburs la preluarea produselor, prețul de vânzare-cumpărare este scadent în momentul preluării produselor. În cazul plății non-cash, prețul de vânzare-cumpărare este scadent în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

5.4. În cazul plății non-cash, cumpărătorul este obligat să achite prețul de vânzare-cumpărare produse împreună cu specificarea simbolului variabil al plății. În cazul plății non-cash, obligația cumpărătorului de a achita prețul de vânzare-cumpărare este îndeplinită în momentul înregistrării sumei în contul vânzătorului.

5.5. Vânzătorul este în drept, îndeosebi în cazul în care, de partea cumpărătorului, nu are loc confirmarea suplimentară a comenzii (art. 3.6), să ceară achitarea întregului preț de vânzare-cumpărare înainte de expedierea produselor către cumpărător. Prevederea de la art. 2119 alin. 1 din Codul civil nu se aplică.

5.6. Eventualele reduceri din prețul produselor acordate de către vânzător către cumpărător nu se pot combina reciproc.

5.7. În cazul în care acest lucru este uzual în cadrul contactului de afaceri sau este stabilit prin reglementări juridice general obligatorii, vânzătorul îi va emite cumpărătorului actul fiscal - factura pentru plățile efectuate în baza contractului de vânzare-cumpărare. Vânzătorul este plătitor de taxă pe valoare adăugată. Actul fiscal - factura va fi emis de către vânzător către cumpărător în urma achitării prețului produselor și va fi trimis în formă electronică pe adresa electronică a cumpărătorului.

5.8. Bunurile sunt livrate cumpărătorului:
la adresa specificată de cumpărător în comandă
cu ajutorul unei companii de expediere aleasă de cumpărător.
Alegerea metodei de livrare se face în timpul comenzii produselor."

5.9. Potrivit Legii privind evidența încasărilor, vânzătorul este obligat să-i emită cumpărătorului bonul. Simultan, are obligația să introducă online încasarea primită în evidența administrației fiscale; în cazul unei pene tehnice, acest lucru trebuie făcut cel târziu în termen de 48 de ore.

5.10. Costurile de livrare a mărfurilor în funcție de metoda de expediere și primire a mărfurilor sunt specificate în comanda cumpărătorului și în confirmarea comenzii de către vânzător. Dacă modul de transport este contractat pe baza unei solicitări speciale a cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul și orice costuri suplimentare asociate cu acest mod de transport.

5.11. Dacă, conform contractului de cumpărare, vânzătorul este obligat să livreze mărfurile la locul specificat de cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să preia mărfurile la livrare. În cazul în care din motive ale cumpărătorului este necesară livrarea mărfurilor în mod repetat sau într-un mod diferit de cel specificat în comandă, cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate cu livrarea repetată a mărfurilor sau costuri asociate cu o altă metodă de livrare.

5.12. La primirea mărfurilor de la firma de curierat, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului mărfii și, în cazul unor defecte, să anunțe imediat transportatorul. În cazul constatării unei distrugeri a ambalajului care indică desfacerea neautorizată a coletului, cumpărătorul este obligat să refuze coletul de la transportator/firma de curierat.

5.13. Vânzătorul va emite un document fiscal - factură către cumpărător. Documentul fiscal este atașat la bunurile livrate sau pe e-mail.

5.14. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra mărfurilor prin plata întregului preț de achiziție pentru mărfuri, inclusiv costurile de livrare, dar mai întâi prin preluarea mărfurilor. Răspunderea pentru distrugerea accidentală, deteriorarea sau pierderea producelor achiziționate revine cumpărătorului în momentul primirii mărfii sau în momentul în care cumpărătorul a fost obligat să preia bunurile, dar nu a făcut acest lucru astfel a rezultat încălcarea contractului de cumpărare.
În cazul alegerii opținui ”plata cu numerar la livrare” și ulterior în cazul neacceptării pachetului de cumpărător, vânzătorul își rezervă drepturile de a recupera costurile suportate pentru transport și ambalare de la cumpărător.

6. Abandonarea contractului de vânzare-cumpărare
6.1. Cumpărătorul care a încheiat un contract de cumpărare în afara activității sale în calitate de consumator are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare. Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că, potrivit prevederilor de la art. 1837 Cod civil, nu este posibilă, printre altele, abandonarea contractului de vânzare-cumpărare privind livrarea produselor care au fost modificate potrivit dorinței cumpărătorului sau pentru persoana sa, a contractului privind livrarea de produse ușor perisabile, precum și produse care, după livrare, au fost amestecate ireversibil cu alte produse, a contractului privind livrarea produselor în ambalaje închise, produse pe care consumatorul le-a scos din ambalaj, și din motive de igienă, produsele nu pot fi returnate, și a contractului privind livrarea unei înregistrări audio sau video sau a unui program de calculator, dacă clientul a deteriorat ambalajul original al acesteia.

6.2. cumpărătorul are, în conformitate cu prevederile art. 1829 alin. 1 Cod civil, dreptul de a abandona contractul de vânzare-cumpărare, și anume în termen de 14 (paisprezece) zile, care este prelungit la 30 de zile la magazinul online www.donlemme.ro. de la preluarea produselor.
- de la data primirii mărfii,
- din ziua preluării ultimei livrări de mărfuri, dacă obiectele contractului sunt mai multe tipuri de bunuri sau livrarea mai multor piese
- din ziua preluării primei livrări de mărfuri, dacă obiectul contractului este o livrare repetată regulată a mărfurilor."

6.3. Cumpărătorul nu are dreptul la abandonarea contractului de vânzare-cumpărare, pe lângă condițiile menționate în articolul 6.1. a acestui document, în următoarele cazuri: furnizarea serviciilor, dacă s-au îndeplinit cu acordul în prealabil înainte de expirarea termenului de retragere din contract, iar vânzătorul a informat cumpărătorul înainte de a încheia contractul că, în astfel de caz, nu are dreptul să se retragă din contract. Privind furnizarea de bunuri sau servicii, al căror preț depinde de fluctuațiile pieței financiare independent de voința vânzătorului și care poate apărea în perioada de retragere din contract,
privind furnizarea de băuturi alcoolice, care pot fi livrate numai după treizeci de zile și al căror preț depinde de fluctuațiile pe piața financiară, independent de voința vânzătorului. "

6.4. Pentru a respecta perioada de abandonare, cumpărătorul trebuie să trimită o declarație de abandonare în termenul potrivit prevederilor de la art. 6.2..

6.5. Pentru a retragerea din contractul de vânzare-cumpărare, cumpărătorul poate utiliza formularul de abandonare furnizat de vânzător. Retragerea din contractul de cumpărare va fi trimisă de cumpărător la adresa de e-mail info@donlemme.ro sau la adresa sediului vânzătorului specificată în acești termeni și condiții. Vânzătorul va confirma imediat cumpărătorului primirea formularului.

6.6. În cazul abandonării contractului de vânzare-cumpărare, produsele trebuie să-i fie returnate vânzătorului în termen de 14 (paisprezece) zile de la data trimiterii către vânzător a notificării privind abandonarea contractului. În cazul în care cumpărătorul abandonează contractul de vânzare-cumpărare, cumpărătorul suportă cheltuielile cu returnarea produselor către vânzător, și anume și în cazul în care produsele nu pot fi returnate pe cale poștală obișnuită datorită naturii lor.

6.7. În cazul abandonării contractului, vânzătorul restituie mijloacele bănești obținute de la cumpărător, în termen de 14 (paisprezece) zile de la abandonarea contractului de vânzare-cumpărare de către cumpărător. În cazul achitării produselor prin modalitatea de plată cu ramburs, mijloacele bănești vor fi restituite prin modalitatea identică cu cea prin care au fost obținute de către vânzător de la cumpărător. Vânzătorul este, de asemenea, în drept să restituie prestația furnizată de către cumpărător deja la returnarea produselor de către cumpărător sau printr-o altă modalitate, dacă cumpărătorul este de acord cu aceasta și cumpărătorului nu i se nasc prin aceasta costuri suplimentare. În cazul în care cumpărătorul abandonează contractul de vânzare-cumpărare, vânzătorul nu este obligat să restituie mijloacele bănești către cumpărător înainte ca acesta să-i returneze produsele sau să-i dovedească faptul că i-a expediat vânzătorului produsele.

6.8. Dacă cumpărătorul a ales altă metodă decât cea mai ieftină livrare a mărfurilor oferite de vânzător, vânzătorul va rambursa cumpărătorului costul de livrare a mărfurilor în suma corespunzătoare celei mai ieftine metode de livrare a mărfurilor.

6.9. În cazul abandonării contractului de vânzare-cumpărare, vânzătorul nu este obligat să returneze suma mărfurilor cumpărătorului înainte ca acesta să predea mărfurile sau să dovedească că a trimis mărfurile către vânzător, și acestea sunt într-o stare conform condițiilor de abandonare a contractului.

6.10. Vânzătorul are dreptul de a compensa unilateral la o compensație pentru daunele cauzate mărfurilor împotriva dreptului cumpărătorului la restituirea prețului de achiziție.

6.11. În cazul în care, împreună cu produsele, cumpărătorului i-a fost acordat și un cadou, contractul de donație între vânzător și cumpărător este încheiat cu clauza de dezangajare că, dacă are loc abandonarea contractului de vânzare-cumpărare de către cumpărător, contractul de donație referitor la un astfel de cadou își pierde valabilitatea iar cumpărătorul este obligat să-i restituie vânzătorului și cadoul împreună cu produsele.

6.12. Dreptul la compensarea prejudiciilor apărute la produse poate fi compensat de către vânzător cu dreptul cumpărătorului la restituirea prețului de vânzare-cumpărare.
În cazurile în care, cumpărătorul, potrivit prevederilor de la art. 1829 alin. 1 Cod civil, are dreptul la abandonarea contractului de vânzare-cumpărare, și vânzătorul are dreptul să abandoneze oricând contractul de vânzare-cumpărare, și anume până la momentul de preluare a produselor de către cumpărător. Într-un astfel de caz, vânzătorul îi restituie cumpărătorului prețul de vânzare-cumpărare fără întârziere inutilă, și anume în contul stabilit de către cumpărător în cazul plății la preluare (plata cu ramburs). În cazul plății în avans, vânzătorul îi restituie cumpărătorului prețul de vânzare-cumpărare prin modalitatea în care acesta a fost obținut sau în contul bancar al cumpărătorului, opțiunea fiind a vânzătorului."

6.13. În cazul în care, împreună cu produsele, cumpărătorului i-a fost acordat și un cadou, contractul de donație între vânzător și cumpărător este încheiat cu clauza de dezangajare că, dacă are loc abandonarea contractului de vânzare-cumpărare de către cumpărător, contractul de donație referitor la un astfel de cadou își pierde valabilitatea iar cumpărătorul este obligat să-i restituie vânzătorului și cadoul împreună cu produsele.

6.14. Vânzătorul își rezervă dreptul să anuleze comanda produselor pentru care au fost folosite mai multe cupoane de reducere sau dacă a fost folosită o reducere mai mare de 20% la produsele deja ieftinite.

6.15. Vânzătorul are dreptul la abandonarea contractului de vânzare-cumpărare din cauza epuizării stocului, a indisponibilității bunurilor sau atunci când producătorul, importatorul sau furnizorul de mărfuri a întrerupt producția sau importul de mărfuri. Vânzătorul informează imediat cumpărătorul prin intermediul adresei de e-mail specificate în comandă și returnează în termen de 14 zile de la notificarea retragerii din contractul de cumpărare toate fondurile, inclusiv costurile de livrare primite de la acesta în cadrul contractului, în același mod sau în modul specificat de cumpărător.

7. Drepturi din prestații defectuoase

7.1. Drepturile și obligațiile părților contractului în ceea ce privește prestația defectuoasă se supun reglementărilor juridice general obligatorii (îndeosebi prevederilor de la art. 1914 la 1925, art. 2099 la 2117 și art. 2161 la 2174 din Codul civil și Legea nr. 634/1992 Culegere privind protecția consumatorului, cu modificările și completările ulterioare).

7.2 Vânzătorul răspunde în fața cumpărătorului pentru faptul că produsele nu au defecte la preluare. Vânzătorul răspunde în fața cumpărătorului îndeosebi pentru faptul că, în momentul în care cumpărătorul a preluat produsele:
" I. produsele au caracteristicile pe care și le-a agreat cumpărătorul cu vânzătorul și, dacă nu există un astfel de agrement, caracteristicile pe care vânzătorul sau producătorul le-a descris sau pe care le așteaptă cumpărătorul având în vedere natura produselor și promovarea acestora;

II. produsele sunt potrivite pentru scopul specificat pentru utilizare de către vânzător sau pentru care se utilizează de obicei acel tip de produse;

III. produsele sunt conforme cu calitatea sau execuția mostrei sau modelului convenit, dacă calitatea sau execuția au fost stabilite potrivit mostrei sau modelului convenit

IV. produsele sunt în cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare;

V. produsele îndeplinesc cerințele reglementărilor juridice."

7.3. În cazul în care defectul apare în decurs de șase luni de la preluarea produselor, se consideră că produsele au fost defecte deja la preluare. Cumpărătorul este în drept să exercite dreptul din defectul care apare la produsele de consum în decurs de douăzeci și patru de luni de la preluare.

7.4. Prevederile specificate din Termeni și condiții nu se aplică în cazul produselor vândute la un preț redus acordat pentru defectul pentru care a fost negociat prețul redus, pentru uzura produselor cauzată de utilizarea obișnuită a acestora, al produselor utilizate, pentru defectul corespunzător gradului de utilizare sau uzură, pe care l-au avut produsele în momentul preluării de către cumpărător sau dacă acest lucru decurge din natura produselor.

7.5. În caz de defect, cumpărătorul poate trimite o reclamație vânzătorului și poate solicita:
schimb de bunuri noi,
repararea bunurilor,
o reducere rezonabilă de la prețul de achiziție,
retrageți din contract. Drepturile din prestațiile defectuoase sunt exercitate de către cumpărător la vânzător, pe adresa sau la punctul de lucru al acestuia.

7.6. Celelalte drepturi și obligații referitoare la răspunderea vânzătorului pentru defecte sunt reglementate prin Regulamentul reclamațiilor al vânzătorului.

8. Livrare

8.1. Părțile contractante își pot transmite întreaga corespondență scrisă reciproc prin poștă electronică.

8.2. Cumpărătorul livrează corespondența vânzătorului la adresa de e-mail info@donlemme.ro. Vânzătorul livrează corespondență cumpărătorului la adresa de e-mail specificată în contul său de client sau în comandă.

9. Alte drepturi și obligații ale părților contractante

9.1. Cumpărătorul obține dreptul de proprietate asupra produselor prin achitarea întregului preț de vânzare-cumpărare pentru produse.

9.2. În ceea ce privește cumpărătorul, vânzătorul nu este legat în niciun fel de niciun cod de comportament în sensul prevederilor de la art. 1826 alin. 1 lit. e) din Codul civil.

9.3. Organul competent pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor comerciale decurgând din contractul de vânzare-cumpărare este Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod postal 011865, adresa de internet: www.anpc.gov.ro .

9.4. Vânzătorul este în drept să vândă produsele în baza licenței de funcționare. Controlul în ceea ce privește licențele de funcționare este efectuat de către autoritatea competentă pentru acordarea licențelor de funcționare. Supravegherea în domeniul protecției datelor cu caracter personal este efectuată de către Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Inspecția Comercială Cehă execută, în limita stabilită, printre altele, și supravegherea respectării Legii nr. 634/1992 Culegere privind protecția consumatorului, cu modificările și completările ulterioare.

9.5. Prin prezenta, cumpărătorul preia asupra sa pericolul modificării împrejurărilor în sensul art. 1765 alin. 2 din Codul civil.

10. Prevederi finale

10.1. În cazul în care raportul bazat pe contractul de vânzare-cumpărare conține un element internațional (străin), atunci părțile contractului negociază faptul că acel raport se supune dreptului ceh. Prin aceasta nu se aduce atingere drepturilor consumatorilor decurgând din reglementări juridice general obligatorii.

10.2. În cazul în care vreo prevedere din acești Termeni și condiții este invalidă sau ineficientă sau devine invalidă sau ineficientă, în locul prevederii invalide intră în vigoare prevederea al cărei sens este cât mai apropiat de prevederea invalidă. Prin invaliditatea sau ineficiența unei prevederi nu se aduce atingere valabilității celorlalte prevederi.

10.3. Raporturile și eventualele litigii apărute în baza contractului de vânzare-cumpărare vor fi soluționate exclusiv potrivit dreptului Republicii Cehe de către instanțele competente din Republica Cehă.

10.4. Eventualele litigii între vânzător și cumpărător se pot soluționa și pe cale extrajudiciară. Într-un astfel de caz, cumpărătorul - consumatorul poate contacta entitatea de soluționare extrajudiciară a litigiului, care este, de exemplu, Inspecția Comercială Cehă.

10.5. Contractul se încheie în limba cehă. În cazul în care, pentru necesitățile cumpărătorului, se realizează traducerea textului contractului, este valabil faptul că, în cazul litigiului privind interpretarea noțiunilor, este valabilă interpretarea contractului în limba cehă.

10.6. Acești termeni și condiții inclusiv părțile acestora intră în vigoare la data de 05.08. și anulează textele Termenilor și condițiilor precedente, inclusiv părțile acestora, cu precizarea că sunt accesibile la sediul și punctele de lucru ale vânzătorului sau, în formă electronică, pe donlemme.ro